Διαθέτει σύγχρονους ψυκτικούς θαλάμους με αυτόματο σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.
Η επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος εκτός του ανθρώπινου δυναμικού απαρτίζεται και από έναν μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.